Woning leegmaken bij renovatie

Bij aankoop van een bestaande woning, kan je best reeds in de aankoopclausule bepalen wie zal instaan voor het leegmaken van de woning. Deze clausule kan dan bepalen dat alle persoonlijke bezittingen van de verkoper, die niet tot de aankoop behoren, dienen weggehaald te worden voor het verlijden van de akte. Indien er toch nog zaken aanwezig zijn, kan de koper van de woning alles verwijderen op kosten van de verkoper.

Om latere discussies te vermijden kan je in de akte ook laten vastleggen welke kosten in aanmerking komen: huur van een container, geleverde inspanningen,...

Featured Posts
Posts Are Coming Soon
Stay tuned...
Recent Posts
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic