Antwerpen gaststad voor wereldcongres over afval

ISWA (International Solid Waste Association) organiseerde van 5 tot 8 februari het jaarlijkse wereldcongres van de afvalsector in de Koningin Elisabethzaal te Antwerpen. Drie dagen lang werd er gepraat over afval en wat men ermee kan doen door delegaties uit 99 landen. Na een lange selectieprocedure bleek Antwerpen de ideale gaststad te zijn, dankzij de diverse vestigingen voor recyclage en afvalverwerking. Vlaanderen beschikt namelijk over installaties die wereldwijd bij de beste behoren qua efficiëntie en milieuveiligheid en geldt dan ook als voorbeeld in afvalverwerking.

Featured Posts
Posts Are Coming Soon
Stay tuned...
Recent Posts
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic