Vlaanderen best in recycleren


Va de 32 onderzochte landen, blijken slechts 5 Europese landen de te halen doelstelling voor 2020 van 50% recyclage te halen. Oostenrijk dat met 63% op nr.1 staat, wordt enkel nog overtroffen door Vlaanderen (als gewest) met 65%. België staat op de derde plaats met 58%. De cijfers werden gepubliceerd door 'Thrillist', een online magazine, dat zijn onderzoek baseerde op verschillende onafhankelijke studies, de statistieken van Eurostat en de cijfers van de Wereldbank.

De Vlaamse afvalstoffenmaatschappij OVAM, maakte reeds in 2012 bekend dat de Vlaming gemiddeld 524 kg huishoudelijk afval recycleert, dit op een totaal van 3.331.143 ton.

Featured Posts
Posts Are Coming Soon
Stay tuned...
Recent Posts
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic