Gemengd afval: wat wel of niet?
 

Gemengd afval is een afvalstroom met materialen die geklasseerd kunnen worden onder de noemer 'grof vuil' en bestaat uit alle niet-gevaarlijke afvalsoorten die tijdens afbraak of opruiming van woningen dienen afgevoerd te worden.

 

Gezien gemeng afval meestal te groot is voor de traditionele huisvuilophaling.. u kan hiervoor steeds terecht bij

containerdienst Stuer. Wij beschikken over containers van 8m2 tot 35m2.

 

Toegelaten zijn: Alle soorten hout, steenpuin, stenen, klinkers, tegels, beton, keramiek, porselein, dakpannen, aarde, zand, gipsafval, kunsstof, pvc, papier, karton, piepschuim, isolatiemateriaal, metaal, koper, aluminium, kasten, huisraad, ramen en tapijten.

 

Niet toegelaten zijn: eterniet en asbesthoudende materialen, roofing, autobanden, vloeibare afvalstoffen, 'Klein gevaarlijk Afval' zoals verf, vernis, spuitbussen, chemische producten, oliën, batterijen, TL-lampen, teerhoudende producten of verbrand afval.

 

 

 

 

 

PS.: Hou er steeds rekening mee dat, bij plaatsing van een container op de openbare weg, u hiervoor een 'aanvraag tijdelijk parkeerverbod' dient te stellen.

 

Klik hier voor het aanvraagdocument